Sub tăcerea marilor publicaţii de presă cumpărate, majoritatea parlamentară încearcă să forţeze amendamente la legile justiţiei ce fac judecătorii imuni la sancţiuni dacă refuză să respecte deciziile CCR în verdictele pe care le dau.

Mai mult, amendamentele elimină din lista de abateri disciplinare „manifestările care aduc atingere în mod grav şi vădit onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului Justiţiei săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu”.

Faptul că aceste amendamente nu sunt explicate, se votează pe repede înainte (mâine) şi au fost criticate de organizaţii de monitorizare a justiţiei precum APADOR-CH, dar şi de către presa ce nu ia bani de la partide, denotă rea credinţă în legiferare și pune în pericol statul de drept și suveranitatea României.

Parlamentarii trebuie să servească românii care le-au încredințat mandatul și Constituția României care este legea supremă a țării. Conform articolului 16 din Constituția României nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar parlamentarii sau magistraţii.