Manifest

Starea lucrurilor

România are nevoie de alternativă! În ultimii ani mai mulți cetățeni și grupuri care au urmărit realitățile și dinamicile din Romania au vorbit apăsat despre nevoia de alternativă politică și electorală. De aceea ne-am asumat să construim Alternativa Dreaptă. Nu doar ca “Dreapta” versus “Stânga”, ci mai ales ca abordări drepte față de cele greșite.

Am pus bazele acestui grup de dialog, analiză și acţiune întemeiat pe valorile morale, civice, sociale și politice ale conservatorismului și creștin-democrației. Inițiativa noastră pleacă de la nevoia de cristalizare a opțiunilor politice în spațiul public românesc.

Este ușor să observăm efectele grave în plan material și moral ale unei guvernări corupte de tip feudal-fanariot (acum în versiunea Partidul Stat Dragnea) sau degringolada accentuată a unei opoziții divizate care își revendică drept merit principal faptul că nu mai este sau că nu a fost vreodată la guvernare. Nu este însă suficient să ne exprimăm nemulțumirea față de o majoritate parlamentară și de guvernul ei, care șubrezesc democrația constituţională promovând mediocritatea, impostura și servilismul în numele unei ideologii găunoase. Este necesară regruparea și focalizarea „cetățenilor liberi și puternici”, cei care înțelegem că doar prin implicare și colaborare ne putem apăra și promova interesele, valorile și aspirațiile.

Viziunea și misiunea

Inițiativa pe care ne-o asumăm, fiind cetățeni implicați și preocupați de felul cum merg lucrurile în țara noastră, și pe care am lansat-o public, este să clădim împreună o alternativă cuprinzătoare și credibilă, întemeiată pe valorile și abordările creștin-democrate și ale dreptei conservatoare, pe care noi le considerăm a fi cele temeinice și adecvate pentru o astfel de construcție.

Respectăm diversele convingeri politice și sociale pe care cetățenii români le au. Considerăm totuși că este momentul în care, pentru noi toți, sunt necesare clarificări și asumări doctrinare. Starea națiunii are de-a face cu ideile și programele care au fost aplicate în toți acești ani. Avem nevoie de o alternativă principială și doctrinară la etatism, corupție și incompetență.

Credem în democrația liberală clasică, deși termenul de “liberal” a căpătat și la noi și în spațiul occidental și alte valențe și înțelesuri. Conservatorismul nostru și perspectivele “creștin-democrate” sunt de tip occidental, întemeiate pe respectul pentru drepturile individuale și statul de drept, precum și pe solidaritatea în jurul valorilor națiunii. Înseamnă conservarea valorilor umane, care au înflorit în civilizația europeană creștină, dar care și-au demonstrat viabilitatea și succesul în plan universal oriunde au fost îmbrățișate și promovate, indiferent de convingeri religioase, de particularități etnice ori de situare geografică. În niciun caz acest conservatorism nu este un naționalism bigot, nostalgic al colectivismului, fie el „pășunist” sau „putinist”, așa cum mulți au încercat să îl pervertească pentru a abuza de el.

Considerăm că în această perioadă și în spațiul public românesc se impune necesitatea apărării valorilor democratice constituționale, respingerea extremismelor ideologice, atât de tip mai vechi, cât și cele de extracție “progresistă”, cum ar fi “corectitudinea politică” care caută să limiteze libertatea de exprimare.

Dorim să colaborăm cu toți cei care ne împărtășeșc credința în caracterul fundamental al drepturilor omului, să învățăm din experiența, expertiza și perspectivele lor, dar mai ales, să fim solidari. Este absolut necesar să refuzăm conflictele bazate pe interese înguste, minore și trecătoare, care ne-ar zădărnici tuturor strădaniile și să acționăm împreună ca adversari ai oricăror forme de autoritarism ori colectivism, indiferent de justificarea lor, tradiționalistă ori progresistă. Prea mult timp inițiativele și partidele de dreapta au avut de suferit din cauza dezbinării, orgoliilor, ineficienței și lipsei de realism.

Este vremea să pășim într-o nouă etapă, învățănd din experiența acumulată și lecțiile trecutului. O adevărată mișcare de dreapta se cristalizează în jurul unor valori și țeluri, nu în jurul unei persoane sau a unui grup închis. Vrem ca în 2019-2020 să avem o alternativă pentru care să votăm și de aceea ne comunicăm de pe acum principiile, valorile și intențiile și ne organizăm în jurul acestora.

Valori

Într-o comunitate, singură conștiința fiecărui om poate deosebi binele de rău; de acea, nimeni altcineva nu îi poate fi o călăuză mai bună în împlinirea rostului său în această lume spre beneficiul maxim al lui și al celorlalți membri ai comunității. Considerăm așadar că o națiune liberă și puternică, în care oamenii pot conviețui în pace și prosperitate se întemeiază cu necesitate pe recunoașterea dreptului înnăscut și inalienabil al fiecărui om de a dispune conform propriei conștiințe de viața, mintea, trupul și de patrimoniul dobîndit prin muncă ori prin tranzacții liber consimțite. Exercitarea acestui drept trebuie să fie neîngrădită de către ceilalți atâta vreme cât nu aduce atingere drepturilor înnăscute ale altuia, iar dacă totuși o face, sancțiunea trebuie să fie ori de cîte ori este posibil reparația și niciodată răzbunarea.

În virtutea acestor realități, propunem aceste valori ca fundament pentru statul și viața publică a națiunii și ni le asumăm ca principii călăuzitoare ale demersului nostru:

 1. Libertate personală, religioasă, economică, politică
 2. Persoana, Familia, Comunitatea (solidaritate asumată, nu impusă)
 3. Transparență, competență și responsabilitate
 4. Democrație constituțională participativă
 5. Stat de Drept/Domnia Legii
 6. Respect pentru proprietate – care este inviolabilă
 7. Inițiativă liberă în toate sferele societății, inclusiv participare în alegeri și presă liberă, nu aservită
 8. Economie de piață liberă (cât mai puțin birocratică)
 9. Egalitate în fața legii, garantată de o Justiție independentă și funcțională
 10. Civilizație iudeo-creștină*
*Așa cum rezultă și din prima valoare enunțată, ideea nu este de a cere cuiva vreo formă de credință, ci de a prețui și valorifica contribuția aparte prin care valorile iudeo-creștine au construit Occidentul după gândirea greacă și legea romană (credință, demnitate, sanctitate a vieții – de la concepție la moarte naturală -, dreptate, adevar, cunoaștere, dragoste de semeni, familie, comunitate, rânduială, moderație).
O astfel de desfășurare a vieții publice și excercitarea acestor drepturi, libertăți și puteri trebuie să aibă la bază câteva elemente indispensabile:

 1. Oameni care își asumă atât responsabilitatea propriului viitor și gestionarea oportunităților, cât și rolul de cetățean, și înțeleg că bunăstarea lor și a comunităților în care trăiesc depind de o bună participare la procesele democratice.
 2. O democrație constituțională și participativă care recunoaște cetățenii ca fiind deținătorii naturali ai puterilor pe care aceștia le investesc în stat prin aleșii lor. Puterile astfel delegate vor fi mari, dar foarte restrânse, clar delimitate și folosite exclusiv pentru apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor și ale națiunii.
 3. Un stat minimal cu un aparat instituțional simplificat și eficient, care să lucreze în slujba cetățenilor și care să reducă povara fiscală pe care aceștia trebuie să o suporte.
 4. Principiul separării puterilor în stat (executivă, legislativă și judecătoarească), care trebuie să asigure echilibrul funcțional dintre acestea și să protejeze națiunea și cetățenii de pericolul abuzului de putere.
 5. Un sistem legislativ cât mai simplu, ale cărui legi să îndeplinească trei criterii absolut necesare:
  a) Să se restrângă la cele absolut indispensabile bunei funcționări a statului.
  b) Să aibă scopuri clare și efecte bine delimitate.
  c) Să servească buna funcționare a statului, în folosul cetățenilor, cu minima îngrădire a drepturilor și libertăților cetățenești.
 6. Egalitatea oamenilor în fața legii, justiție independentă și funcțională.
 7. Dreptul inviolabil la proprietate ca mijloc sau rezultat al muncii oamenilor.
 8. O economie de piață liberă protejată de amestecul statului, în care oamenii sunt liberi să schimbe produse și servicii după nevoile și în condițiile stabilite de ei, prin contracte protejate și întărite de lege.
 9. Relația dintre Stat și Biserică (instituții religioase) să se bazeze pe conlucrare și pe respectul pentru rolul și voința fiecăruia.
 10. Înțelegerea și asumarea locului României în familia Euro-Atlantică, de care suntem legați prin cultură, istorie, tradiție, și prin care interesele noastre naționale sunt avansate și protejate.
Din această înțelegere și asumare decurg și poziționările noastre externe:

În cadrul comunității internaționale, locul națiunii noastre este alături de celelalte națiuni care apără și susțin statul de drept, economia liberă și principiile non-agresiunii, cu care trebuie să cooperăm prin acorduri bilaterale, multilaterale, precum și în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale.

În particular, întrucât suveranitatea și siguranța națională a românilor au depins și depind în continuare de integrarea țării lor într-un sistem de securitate multipolar și cum în acest moment singura opțiune de acest fel pentru România este NATO, apartenența și întărirea participării ei la această organizație politico-militară transatlantică constituie o prioritate absolută, la fel ca menținerea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA, pilonul acestei organizații.

Totodată, prosperitatea și forța românilor au depins și depind decisiv de includerea lor într-un spațiu economic mai amplu, egal, deschis tuturor participanților, care să le permită exploatarea complementarităților și a avantajelor competitive. Așadar, o altă prioritate absolută este ca România să fie membru integrat și activ al unei Uniuni Europene bazată pe principiile statului de drept, ale subsidiarității și reprezentativității – și nu pe o birocrație centralizatoare și suprareglementatoare – având ca scop libertatea cetățenilor și buna funcționare a unei piețe interne integrate și deschise, prin asigurarea celor patru libertăți: de circulație a cetățenilor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor.

Relația cu Republica Moldova trebuie să fie o prioritate pentru România nu doar prin declarații și gesturi simbolice. Comunitatea istorică, de limbă și de cultură și aspirația de unitate fac ca relația României cu Basarabia să continue să ocupe un loc privilegiat, cooperarea și integrarea reprezentând avantaje substanțiale incontestabile pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Având in vedere toate aceste considerente, susținem proiectul Unirii.

Continuarea relațiilor aparte cu Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și cu statul Israel;

Respectarea și promovarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948;

Scopuri asumate

Acțiuni și abordări principale

 1. Sprijin pentru reformele (constituționale, electorale, administrative, economice, fiscale) necesare dezvoltării României;
 2. Respectarea cutumelor, culturii și tradițiilor;
 3. Practicarea unui dialog deschis și coerent cu alte grupuri și instituții, respectând valorile și poziționările fiecăruia;
 4. Îmbunățirea calității Educației și a Sănătății atât prin măsuri financiar-administrative, cât și prin încurajarea competiției, a competențelor, transparenței și a contribuției inițiativei private;
 5. Celebrarea și sprijinirea familiei și a căsniciei formată pe uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie;
 6. Susținerea declarației și obiectivelor din Raportul Final al Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România;
 7. Clarificarea faptului că revoluția din 1989 a fost deturnată de grupul de privilegiați ai vechiului regim, adunat în jurul lui Ion Iliescu, care s-a păstrat la putere prin diverse manevre și abuzuri care au culminat cu mineriada din 13-15 iunie 1990 și au continuat cu încercările constante de a instituționaliza un sistem clientelar, bazat pe confiscarea statului în interes personal, pentru corupție și jaf;
 8. Dezvoltarea comunităților pe baza autonomiei/subsidiarității, inițiativei și a solidarității asumate;
 9. Reducerea și simplificarea fiscalitătii, birocrației și a reglementărilor excesive;
 10. Gestionarea politicilor economice intr-un mod care să țină cont atât de oportunitățile evidențiate de piata libera (de exemplu: potențialul turistic sau industria IT), cât și de nevoile de dezvoltare generale ale țării (cu prioritate infrastructura de transport), fără a pierde din vedere realitățile competitive și inovative ale economiei globale.
 11. Abordarea chestiunilor care țin de migrație / refugiați / zone de conflict atât prin prisma nevoii de a demonstra compasiune față de semeni și cei oprimați, cât și prin prisma nevoii de securitate și stabilitate;
 12. Respectarea patriotismului și respingerea naționalismelor resentimentare, xenofobe și a diverselor forme de autoritarism;
 13. Menținerea legăturilor strânse cu românii din Diaspora care sunt parte integrantă a națiunii și nu cetățeni de mâna a doua așa cum au fost tratați în trecut;
 14. Promovarea  implicării civico-politice bazată pe convingeri și crezuri însoțite de un spirit de respect și generozitate față de toți cetățenii (esență și stilistică congruente);
 15. Dezvoltarea sustenabilă, gestionând și protejând mediul natural (considerând aceasta un act de respect faţă de Creator şi faţă de semenii nostri), dovedind respect pentru normele și realitățile sociale, dar fără a apela la abordări care țin mai degrabă de ingineria socială sau de ecologismul radical;
 16. Promovarea cetățeniei active ca mod funcțional prin care comunitățile și instituțiile statului pot lucra eficient și în slujba cetățenilor.
 17. Dezvoltarea de legături și parteneriate cu mișcările și inițiativele civice și politice care împărtășesc valori și scopuri similare.
 18. Împărtășim și susținem perspectivele și angajamentele Declarației de la Paris, 2017, “O Europa in care putem crede”

Obiective

Pe termen scurt:

 1. Comunicare și cunoaștere între cetățenii care aleg să facă parte din acest demers;
 2. Dezvoltarea unor grupuri și unelte de comunicare;
 3. Promovarea în spațiul public a perspectivelor noastre, identificarea problemelor și propunerea unor posibile soluții;
 4. Organizarea de acțiuni și întâlniri care pot da claritate, vizibilitate și influență scopurilor noastre, inclusiv prin colaborare și coordonare cu alte grupuri și inițiative care au valori și scopuri similare.

Pe termen mediu și lung:

 1. Susținerea unor inițiative și alianțe civice și politice care pot da contur și reprezentare valorilor și obiectivelor noastre;
 2. Monitorizarea activității parlamentare, guvernamentale și administrative din perspectiva interesului cetățenilor, al respectării Constituției și a legilor;
 3. Popularizarea în spațiul public și promovarea la nivel parlamentar și guvernamental de propuneri, măsuri și legi bazate pe valorile și perspectivele “Alternativa Dreaptă”.

Clarificări și apel:

Înțelegem că o parte din cetățenii români care au preferințe politice conservatoare, liberal-clasice sau creștin-democrate sunt membri sau simpatizanți ai unor partide existente (cum ar fi UCDR, M10, Forța Moldova, USR, PNL sau PNTCD-ul istoric), iar alții nu au acum o anumită afiliere politică. E important să găsim modalități adecvate civice, politice și electorale prin care vocile și influența noastră să aibă un impact sporit.

Recunoaștem că atât în trecutul recent, cât și în prezent au fost și există multiple grupuri și organizații cu obiective similare. Este dorința noastră să colaborăm cu ele, să învățăm din experiența și perspectivele lor, fără să fim în competiție cu acestea. Considerăm că trebuie să avem mereu în vedere principiul: “Nimeni nu este mai mare decât proiectul.” Am evita astfel rivalitățile și competiția meschină, care nu pot decât zădărnici strădaniile tuturor. Considerăm toate acestea drept necesare ca răspuns și alternativă la opțiunea “penal – colectivistă” reprezentată acum de PSD și sateliții săi.

Grupul Alternativa Dreaptă este o inițiativă liberă, imperfectă, dar perfectibilă, a unor cetățeni și grupuri din toate regiunile României și din Diasporă, implicați și preocupați de realitățile civice și politice din România. Alternativa Dreapta s-a format la începutul anului 2017, plecând de la Principiile, Valorile și Abordările din acest Manifest.

Dacă te regăsești în aceste valori, paradigme și abordări și dorești să te implici în acest demers, te invităm să devii parte din “Alternativa Dreaptă”.