MINUNATA LUME NOUĂ: tocmai s-a legiferat CENZURA!

Proiectul de lege care a trecut luni de Camera Deputaților (for decizional), transpune un articol din Decizia cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Poți petrece între 6 luni și 3 ani în închisoare sau plătești amendă dacă ești găsit vinovat de „incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte”.

Legea a fost trimisă spre reexaminare în urma sesizării Curții Constituționale.

Alternativa Dreaptă se opune ferm unei astfel de legi menite să îngrădească/suprime libertatea de exprimare, unul dintre pilonii de bază ai oricărei democrații sănătoase și valoarea fundamentală a oricărei societăți libere.