Statul are obligația constituțională de a elabora norme care stau la baza unei legislații și a unui sistem instituțional care garantează protecția necesară dezvoltării fizice, sufletești și morale a copiilor, precum și păstrarea identității sexuale, dobândite prin naștere.

Astfel, Alternativa Dreaptă a inițiat un proiect de modificare a legii nr.196 din 13 mai 2003, privind prevenirea şi combaterea pornografiei, care prevede interzicerea punerii la dispoziția persoanelor cu vârsta sub 18 ani, a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conținut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, care promovează sau susține o abatere de la identitatea de gen dobândită prin naștere, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversități polimorfe și deviație de la natural.

Proiectul nostru legislativ, în acord cu prevederile Constituției României, este propus în interesul unei dezvoltări fizice și morale sănătoase a copiilor noștri, definind aria acelor conținuturi cu privire la care se impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicații, evenimente, curriculae ori alte acțiuni de speță.

Începând de luni 26.07.2021 vom iniția strângerea celor 100.000 semnături necesare pentru depunerea proiectului legislativ în Parlamentul României.