Modernizarea, reevaluarea poziţiei şi reinventarea istorică a statului român sunt imperios necesare, la momentul actual, într-o formulă identitară actualizată, dobândită din propria experienţă, printr-o atitudinea normală de distanţare faţă de erorile trecutului şi ţinând cont de noua paradigmă politică a României de stat NATO şi membru UE. Sprijinim reformele necesare dezvoltarii României.

Oameni care își asumă atât responsabilitatea propriului viitor și gestionarea oportunităților, cât și rolul de cetățean, și înțeleg că bunăstarea lor și a comunităților în care trăiesc depind de o bună participare la procesele democratice.

Credem în conceptul de “cetățean politician” impus de cultura politică occidentală, acel cetățean animat de dorința de a sluji binelui comun, empatic cu problemele semenilor săi și cu problemele cetății.

O democrație constituțională și participativă care recunoaște cetățenii ca fiind deținătorii naturali ai puterilor pe care aceștia le investesc în stat prin aleșii lor.

Puterile astfel delegate vor fi mari, dar foarte restrânse, clar delimitate și folosite exclusiv pentru apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor și ale națiunii.

La trei decenii de la căderea regimului comunist și observând unele comportamente excesive ale unor instituții (cum ar fi Jandarmeria, CNCD-ul, Poliții Locale) considerăm că trebuie să dăm o atenție sporită afirmării și protejării Drepturilor și
Libertăților fundamentale (Capitolul II din Constituție).

Un stat minimal cu un aparat instituțional simplificat și eficient, care să lucreze în slujba cetățenilor și care să reducă povara fiscală pe care aceștia trebuie să o suporte.

Principiul separării puterilor în stat (executivă, legislativă și judecătoarească), care trebuie să asigure echilibrul funcțional dintre acestea și să protejeze națiunea și cetățenii de pericolul abuzului de putere.

Susținem delegarea atribuţiilor către reprezentanţii statului, doar în domeniile în care individului și comunităților le este peste putinţă să acţioneze.