Semnează pentru “Copilărie fără pornografie”

Proiectul de modificare a legii nr. 196 din 13 mai 2003, privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevede interzicerea punerii la dispoziția minorilor a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conținut media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în sine, care promovează sau susține o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluditatea de gen sau orice altă formă de promovare a vreunei perversități polimorfe și deviație de la natural.

Proiectul legislativ, în acord cu prevederile Constituției României, este propus în interesul unei dezvoltări fizice și morale sănătoase a copiilor noștri, definind aria acelor conținuturi cu privire la care se impune a se asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicații, evenimente, curriculae ori alte acțiuni de speță.

Expunere de motive | Proiectul de lege

Contribuiți la strângerea celor 100.000 semnături necesare pentru depunerea proiectului legislativ în Parlamentul României.