Nimic nu diferențiază mai tranșant condițiile dintr-o țară liberă de cele dintr-o țară aflată sub o guvernare arbitrară decât respectarea, în prima, a marilor principii cunoscute sub numele de supremația dreptului (rule of law).

Aceste principii, despuiate de orice detalii tehnice, ne spun că statul, în toate acțiunile lui, este limitat de reguli fixate și anunțate în prealabil, reguli care fac posibilă prevederea, cu o bună doză de certitudine, a modului în care autoritatea își va folosi puterile coercitive într-o împrejurare dată și fac posibilă planificarea afacerilor individuale pe baza acestei cunoașteri.

Deși acest ideal nu poate fi atins niciodată în mod desăvârșit, de vreme ce leguitorii, ca și cei cărora le este încredințată aplicarea legii, sunt oameni supuși greșelii, se desprinde destul de limpede ideea centrală că posibilitatea lăsată organelor executive de a folosi în mod discreționar puterea coercitivă trebuie să fie redusă cât mai mult. Orice lege restrânge libertatea individuală într-o anumită măsură, modificând mijloacele de care oamenii pot uza în urmărirea țelurilor lor, dar, în condițiile supremației dreptului, statul este împiedicat să zădărnicească eforturile individuale printr-o acțiune ad hoc! Fiind sigur că puterea statului nu va fi folosită în mod deliberat pentru a îi dejuca intențiile, individul este liber să urmărească țelurile și dorințele lui personale, în cadrul regulilor cunoscute ale jocului.”

Friedrich A. Hayek – Drumul către servitute

Lucrul acesta îl dorim și noi, cei care am ales să ne implicăm în Alternativa Dreaptă, ca viziune de țară. Acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am accentuat rolul și importanța statului de drept (rule of law) în manifestul Alternativa Dreaptă.

Mai multă libertate, mai puțină implicare a statului.

Care sunt cele mai de pret lucruri pe care le-am putea avea?